ouvre à 10:00 -  Aujourd'hui : 10:00 - 20:00

Nos Horaires

Horaires du centre
aquatique
bien-être

Horaires du bassin sportif

Lundi07:30 à 08:3012:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mardi12:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi12:00 à 14:0017:00 à 20:00
Vendredi07:30 à 08:3012:00 à 14:00
Samedi14:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 13:0014:00 à 18:00

Horaires du bassin sportif

Horaires du bassin ludique

Lundi17:00 à 20:00
Mardi17:00 à 20:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi17:00 à 22:00
Vendredi17:00 à 20:00
Samedi14:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 13:0014:00 à 18:00

Horaires du bassin ludique

Horaires

Lundi07:30 à 08:3012:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mardi12:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi12:00 à 14:0017:00 à 22:00
Vendredi07:30 à 08:3012:00 à 14:00
Samedi14:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 13:0014:00 à 18:00

Horaires

Horaires espace aquatique

Lundi07:30 à 08:3012:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mardi12:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi12:00 à 14:0017:00 à 22:00
Vendredi07:30 à 08:3012:00 à 14:00
Samedi14:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 13:0014:00 à 18:00

Horaires espace aquatique

Horaires espace bien-être

Lundi12:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mardi12:00 à 14:0017:00 à 20:00
Mercredi10:00 à 20:00
Jeudi12:00 à 14:0017:00 à 22:00
Vendredi12:00 à 14:0017:00 à 20:00
Samedi14:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 13:0014:00 à 18:00

Horaires espace bien-être